Ons nieuw lokaal

De nieuwste update over de vorderingen in het lokaal:

Deze zomer is er hard gewerkt door vele vrijwilligers waarvoor ongelofelijk bedankt!

Zo is de grote zaal, keuken en gangen geschilderd. De lokalen mogen de leden samen met hun leiding invullen. Daarnaast is de omkasting van de deuren en ramen al grotendeels in orde gebracht! De laatste voegen binnen werden ook gevuld.

Buiten zijn er ook al vorderingen! Het materiaalkot is afgewerkt en helemaal geordend doordat onze sjorbalken een plekje hebben gekregen in het nieuwe sjorbalkenkot. Nu zijn we bezig met de omkasting hiervan zodat de balken droog en veilig liggen. Het volgende op het lijstje is het bouwen van een houtkot achter het materiaalkot.

Daarnaast zal de gemeente de werken aan het grasveld op zich nemen. Zo zijn de voorlopige hekken verwijderd en zal volgende week woensdag een nieuwe omheining geplaatst worden, zal het gras afgereden worden en het terrein worden platgelegd en opnieuw ingezaaid.

Als leidingsploeg kijken wij er enorm naar uit om met trots de vorderingen te tonen aan iedereen op onze startdag en op de spaghetti avond. Hartelijk bedankt voor de vele hulp van alle hard werkende mensen!